Hamının bildiyini demək: Mehman Hüseynov

Sloven filosof Slavoj Žižekin həmişə danışdığı lətifələrdən biri köhnə bir yəhudi lətifəsidir. Yəhudilər sinaqoqda görüşüb Tanrı qarşısında heçliklərini ictimai olaraq…

Azərbaycan Dili Manifesti

Hər bir cəmiyyəti onun dili formalaşdırır. Dil mədəniyyətin təməli rolunu oynayır və dili zəif olan cəmiyyətlərin zəif mədəniyyətləri olur. Mədəniyyəti…