Azərbaycan Dili Manifesti

Hər bir cəmiyyəti onun dili formalaşdırır. Dil mədəniyyətin təməli rolunu oynayır və dili zəif olan cəmiyyətlərin zəif mədəniyyətləri olur. Mədəniyyəti…