Atom Bombasının Hekayəsi

|Toğrul Alməmmədov| Bu mətn Atomun hekayəsi məqaləsinin davamıdır. Niels Bohr (nils bor) atomun quruluşu haqqında mükəmmələ yaxın modeli qurduqdan sonra, Einstein ilə görüşüb, … Daha çox