Güzgü neyronları

| Rəşad Yusifov | Güzgü neyronlarının kəşfi beyində davranışın əmələ gəlməsi ilə digər fərdlərin davranışının başa düşülməsinin bir-birindən tamamilə ayrı … Daha çox

İntellekt – Şüur

| Nəriman Məmmədli | Bir pişiyin ya da həşəratın gözündən dünyanın necə göründüyü sizə də maraqlı gəlibmi? Belə sualların bizə … Daha çox