Yeni Dərmanların Kəşfi

| Rəşad Yusifov | Aşağıdakı dialoq məni uzun illər boyu təqib edib. Dialoqun tərkibi zaman ötdükcə müəyyən qədər dəyişsə də, … Daha çox

Şəxsiləşdirilmiş Tibb

| Elmir Məhəmmədov | Genetika sahəsində ötən əsrin həyəcanlandıran, bir o qədər də keşməkeşli elmi kəşfləri və bu kəşflərin 21-ci … Daha çox