Əlaqə / Contact

Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün aşağıdakı formdan istifadə edə və yaxud birbaşa elmispektr@gmail.com adresinə email yaza bilərsiniz.


You can reach us by filling out the form below or emailing us directly at elmispektr@gmail.com.

Advertisements